Skip Navigation Links
本屆理事名單

台山商會學校家長教師會

第十一屆(2017-2019年度)執行委員會

顧         問:

曾子通校長

稽      核: 黃仕容女士

主         席:

羅燕萍女士

康      樂: 林寶琼老師

第一副主席:

蔡楚英主任

  田甜女士

第二副主席:

張治主任

總      務: 梁馥顯老師

第三副主席:

陳玉嬋女士

  余美群女士

秘          書:

梁麗嫻老師

交際聯絡: 吳詠妍老師

 

傅晶晶女士

  吳秀榮女士

司          庫:

黃詩敏老師           

  文澤梅女士
    檔      籍: 蔡楚英主任(兼)
訪客人次:2173187
Powered By Friendly Portal System 9.58